Na overlijden

Na overlijden

Samen met uw nabestaanden zorgen we voor een afscheid waarin u herkenbaar bent en waar zij aanknopingspunten kunnen vinden om hun leven op te pakken. We luisteren naar wat zij belangrijk en waardevol vinden. In de gesprekken vormen we samen een beeld van uw leven. Dat zijn de uitgangspunten van waaruit we samen met uw dierbaren een afscheid vormgeven en toewerken naar een uitvaart.