Corona, beperkingen en het ontstaan van mooie initiatieven

Corona, beperkingen en het ontstaan van mooie initiatieven

Geplaatst op Categorieën Actueel

Het is eigenlijk nog maar kortgeleden dat bij sommige uitvaarten honderden mensen afscheid kwamen nemen. Je kon er als het ware de waardering van de persoon in kwestie aan aflezen. Maar toen kwam corona en daarmee allerlei restricties, die ook nog eens wijzigden gedurende de tijd.

Maar die restricties riepen tegelijkertijd ook veel creativiteit op. Er zijn mooie initiatieven ontstaan! In plaats van ons blind te staren op wat niet meer mag, zijn wij ons juist gaan focussen op wat nog wél kan.

Kleine groep intimi

Denk maar eens aan een bijeenkomst met een kleine groep intimi thuis in de woonkamer, in de tuin, de werkplaats, rondom het open graf of in het bos, waar de genodigden in een grote kring zitten. Want ook daar kun je de ceremonie houden, inclusief sprekers, muziek en aansluitend een glaasje wijn.
Ook in de aula van het uitvaartcentrum, begraafplaats of crematorium is het mogelijk om de intimiteit en verbondenheid met elkaar tot uiting te brengen. Bijvoorbeeld door de stoelen in een cirkel rondom de kist te zetten. In dit soort opstellingen kun je heel goed die ander¬ halve meter waarborgen.

Veilig en vertrouwd

De kleinere gezelschappen bestaan meestal uit de naaste familie, eventueel aangevuld met goede vrienden. Meestal kent iedereen elkaar dus. Dat voelt veilig en vertrouwd en zorgt ervoor dat mensen, die normaal gesproken in een grote groep geen speech durven houden, ertoe komen om zich uit te spreken. In het begin van de coronatijd spraken mensen nog vaak over de plannen om later in het jaar een herinneringsbijeenkomst voor een groter gezelschap te houden, maar daar komen de meeste mensen nu toch op terug, de tijd met restricties duurt te lang. Zeker met de inzichten van nu is het maar de vraag of die herinneringsbijeenkomsten er binnen afzienbare tijd nog gaan komen en daarom adviseren om juist nu de focus te leggen op een passend en mooi afscheid. Al is dat niet voor iedereen even gemakkelijk.

Livestream

Om toch meer mensen deelgenoot te laten zijn van een uitvaart bestaat ook de mogelijkheid van een livestream uitzending. Zo kunnen mensen die niet aanwezig kunnen zijn of mensen uit risicogroepen zich toch betrokken voelen.
Bij het versturen van de rouwkaart kunnen we een briefje meesturen met de vraag om voor de bijeenkomst een korte herinnering aan de overledene op te sturen. Zo kan er een speech gemaakt worden, samengesteld uit allerlei motto’s en credo’s van mensen die er niet bij kunnen zijn. Ook steken we soms een kaars aan en vragen we aan de mensen die thuis zitten om dit ook te doen, zodat een verbinding ontstaat.

Intiem contactmoment

Je medeleven uiten door een hand te schudden of een knuffel te geven mag nu niet, maar ook daarvoor zijn heel waardevolle alternatieven bedacht. Bijvoorbeeld door als naaste familie achter de kist te gaan staan, zodat er met iedereen die langs liep oogcontact gemaakt kan worden. Zo kan men zich gezien voelen en daar troost uit putten. Of door als naasten met de kist door een haag van mensen te lopen.
Dit zijn zomaar twee voorbeelden van intieme contactmomenten die je eenvoudig kunt vormgeven. Er zijn zoveel waardevolle mogelijkheden die ons in deze tijd toch met elkaar verbinden.

Misschien dat door de intimiteit die een kleiner gezelschap met zich meebrengt, deze vorm van afscheid als persoonlijk en ook troostend wordt ervaren en daardoor zelfs in de toekomst zal blijven bestaan.